2004 Toyota Tacoma Owners Manual PDF

?04 Tacoma U (L/O 0309)
1
2004 TACOMA from Sep. ?03 Prod. (OM35814U)
OPERATION OF INSTRUMENTS AND
CONTROLS
Overview of instruments and controls
Instrument panel overview 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrument cluster overview 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicator symbols on the instrument panel 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION
1
-
1