Nissan Maxima Workshop Manual 2007 (15) PDF

EX-1
EXHAUST SYSTEM
B ENGINE
CONTENTS
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
SECTION
A
EX
Revision: May 2006 2007 Maxima
PREPARATION ........................................................... 2
Special Service Tool ................................................. 2
Commercial Service Tools ........................................ 2
EXHAUST SYSTEM ................................................... 3
Checking Exhaust System ........................................ 3
Removal and Installation .......................................... 3
REMOVAL ............................................................. 5
INSTALLATION ..................................................... 5
INSPECTION AFTER INSTALLATION .................. 5