Mitsubishi Lancer Evolution 8 Workshop Manual 2003 (2) PDF

13A-1
GROUP 13A
MULTIPORT FUEL
SYSTEM (MFI)
CONTENTS
GENERAL DESCRIPTION. . . . . . . . . 13A-2
SENSOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-4
FUEL INJECTION CONTROL . . . . . . 13A-5
IDLE AIR CONTROL (IAC) . . . . . . . . 13A-6
IGNITION TIMING AND DISTRIBUTION
CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-7
FUEL PUMP CONTROL . . . . . . . . . . 13A-8
FAN MOTOR CONTROL . . . . . . . . . . 13A-9
FUEL PRESSURE CONTROL, INTAKE
CHARGE PRESSURE CONTROL . . . 13A-9
CHARGE AIR COOLER WATER SPRAY
CONTROL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A-9
OTHER CONTROL FUNCTIONS . . . . 13A-9
ON-BOARD DIAGNOSTICS. . . . . . . . 13A-10